Category: ข่าวสารบ้านเมือง

July 08 2019

ศุลกากรเอาจริง! ตรวจกระเป๋า 23 สายพาน ป้องกันการนำเข้าสินค้าแบรนด์เนม

หลายคนที่ชอบฝากเพื่อนหิ้วของแบรนด์เนมเข้าประเทศอาจจะต้องชะงักนิดหน่อยกับข่าวนี้ เมื่อศุลกากรเตรียมการจัดตั้งเครื่องเอ็กซ์เรย์ในการตรวจสอบกระเป๋า23 สายพาน เพื่อตรวจสอบกระเป๋าที่อาจมีการลักลอบนำเข้าสินค้าแบรนด์เนม กระเป๋า นาฬิกา รองเท้า หรือสิ่งผิดกฏหมายเช่น ยาเสพติด ซากสัตว์เป็นต้น ทั้งนี้ทางกรมศุลกากรเองยังได้มีแนวความคิดที่จะนำเอาระบบ AI เข้ามาในการคำนวนภาษีศุลการแทนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อีกด้วย เพื่อให้ได้ความแม่นยำที่สุดในการเรียกเก็บค่าภาษี และลดการหลีกเลี่ยงในการนำเข้าสินค้าผิดกฏหมาย โดยทางศุลกากรได้ยืนยันว่าการเก็บภาษีศุลกากรไม่ได้สูง หากเป็นการนำเข้า ของแบรนด์เนม อย่างเช่น กรณีของการนำนาฬิกาเข้ามา […]