Tag: ขนส่งทางบก

June 26 2019

การขนส่งสินค้าทางบก (Land Transportation)

การขนสงสินค้าทางบก เป็นการขนส่งขั้นพื้นฐานที่ใครๆก็น่าจะรู้จัก ซึ่งในประเทศไทยเองก็มีการให้บริการประเภทอยู่อย่างแพร่หลายเช่นเดียวกัน คราวนี้เรามาดูกันดีกว่าการขนส่งทางบกมีกี่ประเภท แล้วแต่ละประเภทมีข้อดีข้อด้อยยังไง 1.ขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุก การขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุกนั้นถือว่าเป็นพื้นฐาน และเป็นหัวใจของการเริ่มต้นการขนส่ง เพราะปัจจุบันถนนหนทางได้ถูกทำให้ดีขึ้นมาก ขยายการเชื่อมต่อตามจังหวัดต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง ข้อดี -สะดวกรวดเร็ว -สามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งแบบอื่นที่ไม่สามารถเข้าถึงจุดหมายได้โดยตรง -บริการถึงที่ได้เลยแบบไม่ต้องมีการขนถ่ายสินค้าระหว่างทาง -ขนส่งได้ตลอดเวลาตามความต้องการ -เหมาะสมกับขนส่งระยะสั้นหรือระยะกลาง -ราคาถูกกว่าการขนส่งประเภทอื่น ข้อเสีย -ขนส่งสินค้าได้ปริมาณและขนาดจำกัด […]