Tag: ขนส่งสินค้า

August 26 2019

สินค้าอันตราย คือะไรกันนะ?

สินค้าอันตราย (Dangerous Goods) หมายถึง สิ่งของ หรือวัตถุที่มีคุณสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพโดยตัวของมันเอง หรือเมื่อสัมผัสกับสารอื่น (อากาศ หรือ น้ำ ฯลฯ) ทำให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ ทรัพย์สิน หรือต่อสภาพแวดล้อม การจำแนกประเภทสินค้าอันตราย สารหรือสิ่งของใดๆ ก็ตาม ที่ถูกำหนดให้เป็นสินค้าอันตราย จะต้องถูกจัดอยู่ในประเภทหนึ่งใน 9 […]

July 02 2019

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางบก

การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีหลากหลายวิธีมากๆเลย ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำทุกท่านที่อยากทำธุรกิจที่ต้องมีการนำเข้าสินค้าด้วยวิธีการทางบก เรามาดูกันดีกว่าว่าการนำเข้าสินค้าทางบกเนี้ยะ มีขั้นตอน วิธีการ และควรเตรียมเอกสารอะไรบ้าง มาดูกันเลย อันดับแรกเลยผู้ที่จะนำเข้าสินค้าจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน กฎระเบียบ พิธีการต่างๆและการทำเอกสารของทางศุลกากรและหน่วยงานต่างๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยเอกสารที่ท่านต้องจัดเตรียมมี ดังนี้ ใบขนสินค้าขาเข้าและเอกสารอื่นที่ให้ใช้แทนใบขนสินค้าขาเข้า แบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรกําหนดให้ผู้นําเข้าใช้สําหรับพิธีการศุลกากร ดังนี้ ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค้าเพิ่ม […]

June 27 2019

การขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight)

การขนว่งสินค้าทางทะเลเป็นบริการหลักบริการหนึ่งตั้งแต่อดีต จนถึงปัจุบัน ด้วยความสะดวกเรื่องของจำนวนสินค้าที่สามารถขนส่งสินค้าได้เป็นจำนวนมาก คราวนี้เรามาดูกันว่าการขนส่งสินค้าทางทะเลมีข้อดีอะไรบ้าง 1. เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม เรือนั้นจะใช้การเผาผลาญของเชื้อเพลิงน้อยซึ่งเป็นการลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ดังนั้นขนส่งโดยเรือจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จึงเป็นผลดีต่อระบบนิเวศน์ทางน้ำเเละสิ่งที่ชีวิต 2. การจราจร ถ้าจะพูดถึงการจราจรที่หนาเเน่นของระบบขนส่งนั่น อาจจะกล่าวได้ว่าขนส่งทางน้ำแทบจะนับจำนวนการเดินเรือได้เลยเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่ของน้ำทะเล เป็นเหตุให้ว่าขนส่งทางน้ำมีประสิทธิภาพมากที่สุด 3. ค่าใช้จ่ายถูก การขนสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังจุดปลายทางเดียวกับหลายๆบริษัท จึงทำให้ต้นทุนของบริษัทเดินเรือได้ถูกเเชร์ออกไปเป็นค่าบริการของผู้ใช้บริการเเต่ละเจ้า เลยทำให้เราได้ค่าบริการที่ถูก 4. […]

June 26 2019

การขนส่งสินค้าทางบก (Land Transportation)

การขนสงสินค้าทางบก เป็นการขนส่งขั้นพื้นฐานที่ใครๆก็น่าจะรู้จัก ซึ่งในประเทศไทยเองก็มีการให้บริการประเภทอยู่อย่างแพร่หลายเช่นเดียวกัน คราวนี้เรามาดูกันดีกว่าการขนส่งทางบกมีกี่ประเภท แล้วแต่ละประเภทมีข้อดีข้อด้อยยังไง 1.ขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุก การขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุกนั้นถือว่าเป็นพื้นฐาน และเป็นหัวใจของการเริ่มต้นการขนส่ง เพราะปัจจุบันถนนหนทางได้ถูกทำให้ดีขึ้นมาก ขยายการเชื่อมต่อตามจังหวัดต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง ข้อดี -สะดวกรวดเร็ว -สามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งแบบอื่นที่ไม่สามารถเข้าถึงจุดหมายได้โดยตรง -บริการถึงที่ได้เลยแบบไม่ต้องมีการขนถ่ายสินค้าระหว่างทาง -ขนส่งได้ตลอดเวลาตามความต้องการ -เหมาะสมกับขนส่งระยะสั้นหรือระยะกลาง -ราคาถูกกว่าการขนส่งประเภทอื่น ข้อเสีย -ขนส่งสินค้าได้ปริมาณและขนาดจำกัด […]

June 26 2019

การขนส่งสินค้าทางอากาศ (AIR FREIGHT)

สำหรับการขนส่งสินค้าในระยะทางไกล แน่นอนว่าทุกๆคนคงจะนึกถึงการขนส่งทางอากาศเพราะเป็นวิธีที่ใช้เวลาน้อยที่สุด แต่เพื่อแลกกลับความสะดวกและทันสมัยในขั้นตอนการขนส่งก็ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง คราวนี้เรามาดูกันดีกว่า ว่าการขนส่งทางอากาศมีข้อดี ข้อเสีย และวิธีการเป็นยังไงบ้าง ข้อดีของการขนส่งทางอากาศ ใช้เวลาในการขนส่งน้อย สินค้าแบบใหม่ ๆ โดยเฉพาะสินค้าประเภทแฟชั่น สามารถส่งไปยังตลาดต่าง ๆ ทั่ว โลกได้ในเวลาที่ รวดเร็ว กรณีใดควรใช้การขนส่งทางอากาศ การตัดสินใจเลือกประเภทการขนส่งมักจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ ลักษณะของสินค้า […]