Tag: ส่งสินค้าทางเครื่องบิน

August 26 2019

สินค้าอันตราย คือะไรกันนะ?

สินค้าอันตราย (Dangerous Goods) หมายถึง สิ่งของ หรือวัตถุที่มีคุณสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพโดยตัวของมันเอง หรือเมื่อสัมผัสกับสารอื่น (อากาศ หรือ น้ำ ฯลฯ) ทำให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ ทรัพย์สิน หรือต่อสภาพแวดล้อม การจำแนกประเภทสินค้าอันตราย สารหรือสิ่งของใดๆ ก็ตาม ที่ถูกำหนดให้เป็นสินค้าอันตราย จะต้องถูกจัดอยู่ในประเภทหนึ่งใน 9 […]

June 26 2019

การขนส่งสินค้าทางอากาศ (AIR FREIGHT)

สำหรับการขนส่งสินค้าในระยะทางไกล แน่นอนว่าทุกๆคนคงจะนึกถึงการขนส่งทางอากาศเพราะเป็นวิธีที่ใช้เวลาน้อยที่สุด แต่เพื่อแลกกลับความสะดวกและทันสมัยในขั้นตอนการขนส่งก็ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง คราวนี้เรามาดูกันดีกว่า ว่าการขนส่งทางอากาศมีข้อดี ข้อเสีย และวิธีการเป็นยังไงบ้าง ข้อดีของการขนส่งทางอากาศ ใช้เวลาในการขนส่งน้อย สินค้าแบบใหม่ ๆ โดยเฉพาะสินค้าประเภทแฟชั่น สามารถส่งไปยังตลาดต่าง ๆ ทั่ว โลกได้ในเวลาที่ รวดเร็ว กรณีใดควรใช้การขนส่งทางอากาศ การตัดสินใจเลือกประเภทการขนส่งมักจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ ลักษณะของสินค้า […]