Tag: เครื่องบิน

August 23 2019

มารู้จัก IATA กับ ICAO กันเถอะ

IATA (International Air Transport Association) หรือที่รู้จักกันในนามสมาคมขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ดำเนินโดยภาคเอกชนระดับโลก ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2488 ที่กรุง ฮาวาน่า ประเทศคิวบาร์ มีหน้าที่ในการส่งเสริมความปลอดภัยด้านการขนส่งทางอากาศ และถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจ หาทางให้มีการร่วมมือกันระหว่างสายการบินสมาชิก ส่งเสริมมาตรฐานการบริการการด้านการขนส่งทางอากาศ โดยสามาจำแนกหน้าที่หลักออกมาได้ดังนี้ อำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า เชื่อมโยงกันโดยถือตั๋วใบเดียวด้วยคุณภาพเท่าเทียมกัน ส่งเสริมด้านความปลอดภัย […]