Tag: transport

June 26 2019

การขนส่งสินค้าทางบก (Land Transportation)

การขนสงสินค้าทางบก เป็นการขนส่งขั้นพื้นฐานที่ใครๆก็น่าจะรู้จัก ซึ่งในประเทศไทยเองก็มีการให้บริการประเภทอยู่อย่างแพร่หลายเช่นเดียวกัน คราวนี้เรามาดูกันดีกว่าการขนส่งทางบกมีกี่ประเภท แล้วแต่ละประเภทมีข้อดีข้อด้อยยังไง 1.ขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุก การขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุกนั้นถือว่าเป็นพื้นฐาน และเป็นหัวใจของการเริ่มต้นการขนส่ง เพราะปัจจุบันถนนหนทางได้ถูกทำให้ดีขึ้นมาก ขยายการเชื่อมต่อตามจังหวัดต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง ข้อดี -สะดวกรวดเร็ว -สามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งแบบอื่นที่ไม่สามารถเข้าถึงจุดหมายได้โดยตรง -บริการถึงที่ได้เลยแบบไม่ต้องมีการขนถ่ายสินค้าระหว่างทาง -ขนส่งได้ตลอดเวลาตามความต้องการ -เหมาะสมกับขนส่งระยะสั้นหรือระยะกลาง -ราคาถูกกว่าการขนส่งประเภทอื่น ข้อเสีย -ขนส่งสินค้าได้ปริมาณและขนาดจำกัด […]

June 26 2019

การขนส่งสินค้าทางอากาศ (AIR FREIGHT)

สำหรับการขนส่งสินค้าในระยะทางไกล แน่นอนว่าทุกๆคนคงจะนึกถึงการขนส่งทางอากาศเพราะเป็นวิธีที่ใช้เวลาน้อยที่สุด แต่เพื่อแลกกลับความสะดวกและทันสมัยในขั้นตอนการขนส่งก็ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง คราวนี้เรามาดูกันดีกว่า ว่าการขนส่งทางอากาศมีข้อดี ข้อเสีย และวิธีการเป็นยังไงบ้าง ข้อดีของการขนส่งทางอากาศ ใช้เวลาในการขนส่งน้อย สินค้าแบบใหม่ ๆ โดยเฉพาะสินค้าประเภทแฟชั่น สามารถส่งไปยังตลาดต่าง ๆ ทั่ว โลกได้ในเวลาที่ รวดเร็ว กรณีใดควรใช้การขนส่งทางอากาศ การตัดสินใจเลือกประเภทการขนส่งมักจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ ลักษณะของสินค้า […]